Per a cada grau s’indiquen els dies de docència presencial del primer semestre. La resta de dies seràn de docència online.

Pel segon semestre s’espera que la docència sigui totalment presencial, si les condicions sanitàries ho permeten.